ISO 9001

Meer info

BEGELEIDING

Wij leveren een breed pakket aan diensten. Een pakket dat is afgestemd op de behoeften van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

 

Meer info

LVB

Een groep die in de (jeugd) zorg speciale aandacht verdient, en die dat in de hulpverlening van AZOMA krijgt, zijn cliënten met een Licht verstandelijke Beperking (LVB).

GESPECIALISEERDE BEGELEIDING

Wij bieden gespecialiseerde (ambulante) begeleiding (psy) op alle leefgebieden voor (jong)volwassenen.

 

Meer info

AZOMA (Ambulante Zorg Op Maat Amsterdam) is een, interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)/ psychosociale problematiek, die daardoor begeleiding en/ of ondersteuning nodig hebben.

Door onze cultuurspecifieke benadering, professionaliteit en expertise zijn wij in staat om de jeugdigen een efficiënte begeleidings – en behandelingstraject op maat te bieden. Dit doet AZOMA middels een innovatieve methode/ werkwijze, die niet eerder is uitgeprobeerd in het betreffende werkveld (jeugdbeleid). De activiteit is gericht op verbetering van het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan middels transculturele hulpverlening, waardoor de aansluiting van het voorzieningsaanbod op de wens van de jongeren verbeterd wordt.

Onze ervaring is dat de cliënten behoefte hebben aan slagvaardige begeleiding in het dagelijks leven. Daarom ontwikkelde AZOMA voor deze cliënten een laagdrempelige en outreachende aanpak in de eigen woon- en leefomgeving, bestaande uit een integraal aanbod met een trajectverantwoordelijke begeleider gericht op transculturele/ psychosociale hulpverlening.