Interculturele Service

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van interculturalisatie?

De samenleving is multicultureel en precies daarom dringt een organisatiecultuur en werking aangaande diversiteit zich op. Het diversiteitsthema heeft zijn intrede gedaan in de jeugdzorg, onderwijs en lokale overheidsinstellingen. Een multiculturele samenleving is een mooie ontwikkeling, maar toch is er nog een slag te slaan met de deskundigheid op dit gebied. Er mist een schakel om de verbinding te maken.

Zo haken de allochtone cliënten sneller af en worden hulpverleningstrajecten afgebroken. Binnen het onderwijs worstelt men ook met het kunnen bereiken van ouders met een andere etnische achtergrond. Docenten en hulpverleners weten niet altijd hoe ze met culturele verschillen of met de eigenheid van allochtone cliënten en hun gezinnen moeten omgaan.

 

Vragen als:

Ik zit in een conflict met mijn allochtone cliënt en/of zijn gezin, wat nu?

Hoe ontdek ik de talenten van allochtone leerlingen en hoe activeer ik die?

Training op maat

Onderwerpen als dit zijn vragen die veelvuldig voorkomen bij hulpverleners en docenten.

Daarom ontwikkelde AZOMA een training op het gebied van interculturalisatie over hoe om te gaan met diversiteit. De trainingen zullen op maat worden verzorgd naar de behoefte en vraag van de betreffende instellingen.

Wie kunnen een beroep doen op AZOMA op het gebied van etnisch-culturele diversiteit?

Alle diensten en voorzieningen uit de ruime jeugdhulpverlening en scholen.

Cliënt aanmelden? 

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf