Kwaliteit ISO 9001

 

Kwaliteit ISO 9001

AZOMA is ISO-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat een onafhankelijke, externe certificeerder DNV heeft vastgesteld dat de zorg van AZOMA voldoet aan landelijk vastgestelde normen en kwaliteitscriteria. AZOMA werkt continue aan de kwaliteitsverbetering van haar dienstverlening en het centraal stellen van haar cliënten (zorg op maat). Dit wordt gewaarborgd door het uitvoeren van jaarlijkse vervolgaudits door DNV en door het organiseren van interne audits. Daarnaast worden er tevens CQ cliënttevredenheidsmetingen afgenomen door het geaccrediteerde onafhankelijke bureau Qualizorg. Hierin scoort AZOMA goed. Certificering is belangrijk, omdat AZOMA daarmee aan de opdrachtgevers (financiers en de overheid) aantoont goed en gedegen werk te leveren, overeenkomstig de kwaliteitseisen. Overigens helpt de certificering om de kwaliteit van onze dienstverlening op structurele basis te monitoren en verbeteren.

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf