Klachtenreglement

Klachtenreglement

Wij vinden het van groot belang dat zaken als privacy gegevens, klachten en andere aspecten ondervangen zijn door reglementen.

Het hanteren van reglementen draagt bij aan een nog betere afstemming van onze dienstverlening op uw wensen.

Het klacht reglement is tevens op te vragen bij het directiesecretariaat, telefoon: 06 16455127 of e-mail: info@zorgopmaatamsterdam.nl

 

Download hier het klachtenreglement van AZOMA

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf