Werkwijze

Werkwijze

Na aanmelding volgt er een intakegesprek. Deze vindt plaats in de eigen woon – en leefomgeving of op verzoek op het kantoor. In dit gesprek wordt er gekeken welke hulpvragen de cliënt heeft. De cliënten kunnen zowel voor hulp soort Behandeling als voor Begeleiding terecht bij AZOMA. Na de intakefase wordt er aanvullende diagnostiek gesteld, hierna worden de leerdoelen in een behandelplan opgenomen. Op procesmatig en methodisch werkwijze wordt er gewerkt naar het verwezenlijken van deze doelen. De cliënt contacten vinden structureel zowel op het kantoor als op de locatie (huisbezoeken) plaats.

Multi-etnisch en Multidisciplinair team

AZOMA maakt gebruik van een breed multi-etnisch en multidisciplinair  team bestaande uit: doorgewinterde professionals. Wij beschikken over gespecialiseerde professionals met ruime ervaring in de hulpvragen van  de cliënten met een beperking. Hierbij valt te denken aan aanvullende diagnostiek en behandelen van specifieke hulpvragen van de cliënten en  ambulant hulpverlening op zowel individuele als gezinsgerichte setting.  AZOMA hanteert een cultuurspecifieke benadering: er wordt gewerkt met een multi-etnisch team. De professionals hebben diverse culturele achtergronden, waardoor toegang tot de cliënten soepel verloopt. Voordeel hiervan is dat professionals kunnen worden ingezet die naast de voertaal Nederlands dezelfde taal als de cliënt spreken. Van groot belang is ook de kennis van de culturele achtergrond van de cliënt en de daarbinnen geldende waarden, normen en leefregels.

In de werkwijze wordt rekening gehouden met de cultuur. Hierbij zijn de professionals in staat de cliënten een spiegel voor te houden. Dit wordt door cliënten makkelijker geaccepteerd door iemand met dezelfde achtergrond. De professionals zijn door hun eigen maatschappelijke positie in staat een brug te slaan naar de Nederlandse samenleving en de eisen die vanuit die samenleving aan de cliënten worden gesteld. De professionals zijn in die zin een positief rolmodel.

Gebruikte methoden en werkwijze

  • Specifieke transculturele hulpverlening bij LVB op alle leefgebieden;
  • Competentiemodel LVB;
  • Licht verstandelijk beperkten en gespreksvoering;
  • Socialevaardigheids- en weerbaarheidstraining, Faalangst reductie- en agressie regulatie training (individueel en in groepsverband);
  • Psychosociale hulpverlening;
  • Cognitieve gedragstherapie;
  • Systeemtherapie (gezinsondersteuning);
  • Individuele en taakgerichte benadering;
  • Methodiek van behandel- en hulpverleningsplan.

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf