WMO

De voormalige AWBZ-taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en ondersteuning zijn overgeheveld naar deze nieuwe Wmo. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Volwassenen vanaf 18+

Wijkzorg (Zorg en ondersteuning in de Wijk) – WMO Gemeente Amsterdam Amsterdammers die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis of in de wijk, kunnen bij de organisaties uit het wijkzorgnetwerk terecht. Daar wordt in één of meerdere gesprekken samen gekeken naar:

  • de ondersteuningsbehoefte
  • wat de Amsterdammer zelf of met hulp van mensen uit het eigen netwerk kan doen
  • hoe dit georganiseerd kan worden

Een indicatie/beschikking kan vervolgens met hulp van een organisatie uit het wijkzorgnetwerk (bijv. AZOMA) aangevraagd worden bij de Gemeente. Voor Amsterdammers die nog geen zorg of ondersteuning ontvangen en die niet goed weten waar ze heen moeten, heeft de gemeente een digitale kaart gemaakt. Deze bevat de contactgegevens voor zorg en ondersteuning in de wijk in heel Amsterdam (http://maps.amsterdam.nl/wijkzorg/).

Eigen bijdrage

Voor de maatwerkvoorziening wordt er een eigen bijdrage gevraagd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf