Bijzondere doelgroep, bijzonder aanbod!

Ons Aanbod

Begeleiding

  • Ambulante begeleiding
  • Gespecialiseerde begeleiding
  • Pedagogische gezinsbegeleiding
  • Sportbegeleiding

Lees Meer

Dagbesteding WERKFIT

De unieke aanpak van Work Opportunity WERKFIT geeft dagbesteding een nieuwe
dimensie

Lees Meer

Behandeling

  • Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling
  • (Pedagogische) gezinsondersteuning
  • Intelligentieonderzoek (IQ-Onderzoek)

Lees Meer

Training Inclusie en Diversiteit

Training op het gebied van inclusie en diversiteit voor professionals.

Lees Meer

WIE ZIJN WIJ

Over Ons

AZOMA (Ambulante Zorg Op Maat Amsterdam) is een erkende interculturele zorginstelling voor het WMO. Wij leveren een breed pakket aan diensten. Een pakket dat is afgestemd op de behoeften van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). In het bijzonder cliënten met een autistische of PDD NOS (aan autisme verwante) stoornis. Door de servicegerichte houding en een breed aanbod van diensten die flexibel ingezet kunnen worden, is AZOMA hét adres voor zorg.

WMO

De voormalige AWBZ-taken met betrekking tot huishoudelijke hulp en ondersteuning zijn overgeheveld naar deze nieuwe Wmo. Gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en te laten deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Licht Verstandelijke Beperking

Een groep die in de zorg speciale aandacht verdient zijn de cliënten met een Lichte verstandelijke Beperking (LVB), in combinatie met diagnose autisme. Dit zijn cliënten met een IQ tussen de 65 en 85. Vaak is het IQ richtinggevend bij de diagnose, maar een laag IQ komt vaak in combinatie met andere risicofactoren voor.

Specifieke kenmerken

Laag intellectueel functioneren en beperkt sociaal aanpassingsvermogen vormen de specifieke kenmerken van deze groep. Daarnaast hebben zij vaak te kampen met een psychiatrische stoornis, leerproblemen, problemen in de gezinssituatie en/of een aandoening van medisch- organische aard. Het complex van factoren uit zich bij de jeugdige of jongvolwassene vaak in ernstige gedragsproblemen.

Behoefte aan ondersteuning

Het is voor deze cliënten moeilijk om te functioneren in sociale situaties zonder adequate begeleiding en ondersteuning. Het beperkt sociaal aanpassingsvermogen veroorzaakt telkens opnieuw problemen en crisis. Daardoor is er behoefte naar ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid en empowerment. Die ondersteuning zal met name beschikbaar moeten zijn op momenten van verandering en emotionele spanning.

Cliënt aanmelden? 

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf