Inclusie en diversiteit

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van inclusie en diversiteit?

De samenleving is multicultureel en precies daarom dringt een organisatiecultuur en werking aangaande diversiteit zich op. Het diversiteitsthema heeft zijn intrede gedaan in de jeugdhulp, zorgverlening, onderwijs en lokale overheidsinstellingen. Een multiculturele samenleving is een mooie ontwikkeling, maar toch is er nog een slag te slaan met de deskundigheid op dit gebied. Er mist een schakel om de verbinding te maken.

Binnen het onderwijs en de hulpverlening worstelt men ook met het kunnen bereiken van ouders  en cliënten met een andere etnische achtergrond. Docenten en hulpverleners weten niet altijd hoe ze met culturele verschillen of met de eigenheid van cliënten en hun gezinnen moeten omgaan.

Onderwerpen als dit zijn vragen die veelvuldig voorkomen bij hulpverleners en docenten.

Daarom ontwikkelde AZOMA een training op het gebied van interculturalisatie over hoe om te gaan met inclusie en diversiteit. De trainingen zullen op maat worden verzorgd naar de behoefte en vraag van de betreffende instellingen.

Het is belangrijk dat medewerkers:

Kennis hebben van andere culturen en leefstijlen.

Zich bewust zijn van hun eigen cultuur, normen en waarden.

Training op maat voor professionals

Tijdens de training besteden wij aandacht aan de verschillende culturen, cultuurmodellen, cultuurtypen en het stapstenenmodel. Verder verdiepen wij in fragmentatie, inclusie en diversiteit; en de gevolgen die dat heeft voor onze bedrijven, organisaties en de omgangsvormen met anderen.

De focus van deze training ligt in de zichtbare en onzichtbare dynamieken die een belangrijke rol spelen bij het communiceren met mensen uit verschillende culturen. De misverstanden die kunnen ontstaan door non-verbale communicatie, interpretaties, mentale programmering en behoeftes. Verder besteden wij aandacht aan de communicatievaardigheden, competenties, kennissen en houdingen.

Er is ruimte voor uw eigen casussen, voorbeelden, ervaringen en vragen. Daarna reiken wij tools, tips en relevante vaardigheden uit om cultuursensitief te kunnen werken.

Wie kunnen een beroep doen op AZOMA op het gebied van, inclusie en etnisch-culturele diversiteit?

Alle diensten en voorzieningen uit de ruime zorgverlening en onderwijs.

Bel of mail voor meer informatie: 020 – 7371766 / info@azoma.nl

 

|  Download hier de Flyer

Cliënt aanmelden? 

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf