Cliëntenraad

AZOMA wil er alles aan doen om de cliënten centraal te stellen. Door de instelling van een cliëntenraad binnen AZOMA kunnen cliënten meepraten en meedenken over het beleid. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en vertegenwoordigers/familieleden en belanghebbenden uit het netwerk van de jeugdige cliënt zitting kunnen nemen.

Doel

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die op de behandeling en begeleiding van AZOMA zijn aangewezen.

Cliënten hebben invloed op zaken die voor hen van belang zijn, zoals:

  • Cliëntraadpleging;
  • Informatieverstrekking;
  • Verandering in de WMO;
  • Zorgaanbod;
  • Kwaliteit behandeling en begeleiding;
  • Privacy;
  • Veiligheid;
  • Klachtenregeling;
  • Advies aan de directie omtrent gevoerd en de te voeren beleid etc.

De cliëntenraad wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Doel hierbij is dat de hulpverlening beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten.

De cliëntenraad is te bereiken via email: clientenraad@zorgopmaatamsterdam.nl

Cliënt aanmelden? 

AZOMA

AZOMA is een interculturele zorginstelling voor jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

       Zorg Thuis NL

Kwaliteit ISO 9001

Erkend Leerbedrijf